Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

(Λ. Διαδρομή: Παράλιο Άστρος – Μυκήνες – Νεμέα – Κεφαλάρι – Παράλιο Άστρος) – (L.Trip: Paralio Astros - Mycenae - Nemea - Kefalari – ParalioAstros)

Κατηγορία Εκδρομικές διαδρομές | Αναρτήθηκε 18-08-2011 12:15:58 am | από nskarmoutsos


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Λ. Διαδρομή: Παράλιο Άστρος – Μυκήνες – Νεμέα – Κεφαλάρι – Παράλιο Άστρος

Μία ημερήσια εκδρομή στο γειτονικό Νομό της Αργολίδας που εναλλάσσει το παλιό με το νέο, την αρχαιότητα με το σήμερα.

1. Αφετηρία το Παράλιο Άστρος.

2. Πρώτος σταθμός οι Μυκήνες, απόσταση 41 χιλιόμετρα.

3. Δεύτερος σταθμός η Νεμέα, απόσταση 21 χιλιόμετρα.

4. Τρίτος σταθμός το Κεφαλάρι, απόσταση 39 χιλιόμετρα.

5. Επιστροφή στο Παράλιο Άστρος, απόσταση 26 χιλιόμετρα.

Συνολική απόσταση = 127 χιλιόμετρα

L.Trip: Paralio Astros - Mycenae - Nemea - Kefalari - ParalioAstros
A daytrip to the neighboring Prefecture of Argolis where rotate old and new, the ancient and the present.
1. Starting the
Paralio Astros.
2. First stop
Mycenae, distance 41 km.
3. Second stop
Nemea, distance 21 km.
4. Third stop
Kefalari, distance 39 km.
5. Back to the Paralio Astros, distance 26 km.
Total distance = 127 km