Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

(Κ. Διαδρομή: Παράλιο Άστρος – Αγία Σοφία – Τεγέα – Τρίπολη – Αχλαδόκαμπος – Παράλιο Άστρος) – (K. Trip: Paralio Astros - Agia Sophia - Tegea - Tripoli - Achladokambos – ParalioAstros)

Κατηγορία Εκδρομικές διαδρομές | Αναρτήθηκε 17-08-2011 12:36:19 am | από nskarmoutsos


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Κ. Διαδρομή: Παράλιο Άστρος – Αγία Σοφία – Τεγέα – Τρίπολη – Αχλαδόκαμπος – Παράλιο Άστρος

Μία ημερήσια εκδρομή που συνδυάζει το Νομό Αρκαδίας με τον γειτονικό Νομό της Αργολίδας.

1. Αφετηρία το Παράλιο Άστρος.

2. Πρώτος σταθμός η Αγία Σοφία, απόσταση 25 χιλιόμετρα.

3. Δεύτερος σταθμός η Τεγέα, επίσκεψη στο ιερό της Αλέας Αθηνάς, απόσταση 14 χιλιόμετρα.

4. Τρίτος σταθμός η Τρίπολη, επίσκεψη στη πόλη και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, απόσταση 8 χιλιόμετρα.

5. Τέταρτος σταθμός ο Αχλαδόκαμπος, απόσταση 28 χιλιόμετρα.

6. Επιστροφή στο Παράλιο Άστρος, απόσταση 38 χιλιόμετρα.

Συνολική απόσταση = 113 χιλιόμετρα

K. Trip: Paralio Astros - Agia Sophia - Tegea - Tripoli - Achladokambos - ParalioAstros
A day trip that combining the Prefecture of Arcadia with the neighboring Prefecture of Argolis.
1. Starting the
Paralio Astros.
2. First stop
Agia Sophia, distance 25 km.
3. Second stop
Tegea , visit the temple of Athena Alea, distance  14 km.
4. Third stop
Tripoli, visiting the town and the Archaeological Museum, distance 8 km.
5. Fourth stop
Achladokambos, distance 28 km.
6. Back to the Paralio Astros, distance 38 km.
Total distance = 113 km