Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

Τεγέα (αρχαία πόλη) - Tegea (ancient city)

Κατηγορία Αξιοθέατα | Αναρτήθηκε 24-05-2011 12:18:33 am | από nskarmoutsos

Τεγέα (αρχαία πόλη)

Σε απόσταση 35 χιλιόμετρα δυτικά από το Παράλιο Άστρος στο δρόμο με κατεύθυνση τη Τρίπολη βρίσκεται  η Τεγέα, ήταν πόλη της αρχαίας Αρκαδίας, προϊόν συνοικισμού.

Ιδρύθηκε από τον Τεγέα, γιο του Λυκάονα και εγγονό του Πελασγού και ήταν από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαίας Αρκαδίας, έδρα των τελευταίων μυθικών Αρκάδων βασιλιάδων. Αποτελούνταν από τους δήμους Κορυθέων, Γαρεατών, Φυλακέων, Καρυατών, Οιατών, Βωταχιδών, Μανθυρέων, Εχενιδών, Αφειδάντιων και τις φυλές Ιποθίτιδα, Καριώτιδα, Απολονιάτιδα και Αθηναιάτιδα. Στην πόλη υπήρχε το ιερό της Αλέας Αθηνάς το οποίο είχε κατασκευάσει ο Σκόπας την εποχή που άρχοντας της Αθήνας ήταν ο Διόφαντος. Σύμφωνα με την μυθολογία ο ναός ονομάστηκε έτσι από τον Αλέα εγγονό του Αρκάδα που τον είχε χτίσει. Μέσα στο ιερό μέσα υπήρχε άγαλμα της Αθηνάς από ελεφαντόδοντο, άγαλμα του Ασκληπιού , άγαλμα της Υγείας και τα δόντια του Ερυμάνθιου κάπρου τα οποία όταν οι Ρωμαίοι προσάρτησαν την περιοχή στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία τα μετέφεραν στην Ρώμη. Η Θεά Αθηνά ήταν η πολιούχος της πόλης και προς τιμήν της γίνονταν οι αγώνες Αλεαία. Σήμερα ο ναός δεν υπάρχει πλέον και λέγεται ότι τμήματά του χρησιμοποιήθηκαν στην ανοικοδόμηση του ναού της Παναγίας που βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο.

Στην Τεγέα υπήρχε και δεύτερο ιερό της Αθηνάς Πολιάτιδος. Στην αγορά της πόλης υπήρχε ιερό της Αφροδίτης. Διέθετε Γυμνάσιο, θέατρο, Στάδιο, Αγορά και Βουλή με τριακόσιους βουλευτές. Οι κάτοικοι την περίοδο της ακμής της έφταναν τους 40.000 και η πόλη έκοβε δικό της νόμισμα.

Επιφανείς Τεγεάτες ήταν οι ποιητές Κλονάς και Ανύτη, ο ιστορικός Αρίανθος, ο τραγικός Αρίσταρχος, οι νομοθέτες Αντισθένης και Κρίσος. Οι ήρωες Αγκαίος και Έποχος, η Αταλάντη, ο Έχεμος, ο Αγαπήνορας και η Διοτίμα. Εδώ επίσης είχε γεννηθεί, κατά τη μυθολογία, και ο Πάνας.

Τεγεάτες είχαν πάρει μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία, στον τρωικό πόλεμο, στην μάχη των Πλαταιών, στους Περσικούς πολέμους, και στον Πελοποννησιακό πόλεμο στο πλευρό των Σπαρτιατών,

Η Τεγέα είχε αποικίσει την Πάφο, ενώ είχε συμμετάσχει στον εποικισμό της Μεγαλόπολης.

Η πόλη καταστράφηκε από τους Γότθους το 395 μ.χ. και σταδιακά ερήμωσε. Αργότερα στη θέση της χτίστηκε το Νύκλι το οποίο κατά την Φραγκοκρατία αποτέλεσε Βαρονία. Σήμερα έχει ανασκαφεί και είναι επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος στον οποίο λειτουργεί και το μουσείο της Τεγέας, ενώ η ευρύτερη περιοχή, με ευρήματα από ρωμαϊκά ψηφιδωτά και μεσαιωνικά τείχη αποτελεί αρχαιολογικό πάρκο. Βρίσκεται δίπλα στο χωριό Αλέα της Μαντινείας, 10 χιλιόμετρα από την Τρίπολη.

Πηγή: Βικιπαίδεια.

Tegea (ancient city)
Located 35 km west of the Paralio Astros on the road heading towards Tripoli is conveniently located Tegea was the ancient city of Arcadia.
Founded by Tegea, son of Lycaon and grandson Pelasgos and was the most important ancient cities of Arcadia, home of the mythical Arcadian past kings. It consisted of the municipalities Korythio, Gareaton, Prisons, Karya, Oiaton, Votachidon, Manthirea, Echenidon, Afeidantion and races Ipothitida, Kariotida, and Apoloniatida Athinaiatida. The city was the temple of Athena Alea, which was made by Skopa on time ruler of Athens was Diofantos. According to mythology, the temple is named after the grandson of Arcadia Alea who had built. Inside the shrine was inside the statue of Athena in ivory statue of Asclepius statue of Health and Erimanthou boar`s teeth which, when the Romans annexed the region in the Roman Empire moved to Rome. The Goddess Athena was the patron saint of the city in honor of the games were Alea. Today the church no longer exists and it is said that parts used in rebuilding the church of the Panagias near the site.
At Tegea there was a second Temple of Athena Poliatidos.
The market town was the temple of Aphrodite. Did High School, Theater, Stage, Buy and House with three hundred members. Residents in the period reached its peak of 40,000 and the town had its own currency.
Prominent poets were Tegeans Klonas and Anyte, historian Arianthos, the tragic Aristarchus, lawmakers Antisthenes and Krisos. Heroes Agkaios and Epohos, the Atalanta, the Echemos the Agapinoros and Diotima. Here also was born, according to mythology, and Pan.
Tegeans had taken part in the Argonauts, the Trojan War, the battle of Plataea, the Persian Wars and the Peloponnesian War on the side of the Spartans,
Tegea was colonized in Paphos and had participated in the colonization of Megalopolis.
The city was destroyed by the Goths in 395 AD and gradually depopulated. Later the position was built in Nykli which was at the Frankish barons. It has now been excavated and archaeological site in which they operate and the Museum of Tegea and the wider region, with finds of Roman mosaics and medieval walls is an archaeological park. Located near the village of Mantinea Ales, 10 km from Tripoli.

Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους - Archaeological Museum of Astros

Κατηγορία Αξιοθέατα | Αναρτήθηκε 06-06-2011 12:49:59 am | από nskarmoutsos

Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους

 

Σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από το Παράλιο Άστρος παίρνοντας το δρόμο με κατεύθυνση το Άστρος θα συναντήσουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στεγάζεται στο διατηρητέο κτίριο της Σχολής  Καρυτσιώτη.

Μέσα στο Μουσείο υπάρχουν πολλά σηµαντικά εκθέµατα, που προέρχονται κυρίως από την έπαυλη του Ηρώδη Αττικού (2ος µ.χ. αιώνας ), η οποία βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιόμετρα δυτικά από το Παράλιο Άστρος και είναι δίπλα σχεδόν στο µοναστήρι της Λουκούς (Μεταµόρφωση της Σωτήρος, έτος ίδρυσης 1117 μΧ.).

Επίσης εκθέµατα υπάρχουν και στην αυλή του Μουσείου (περίτεχνα ανάκλιντρα, κιονόκρανα κ.λπ.), καθώς και πολλά άλλα, ιδιαίτερα σηµαντικά, που δυστυχώς βρίσκονται στοιβαγµένα στα υπόγεια του Μουσείου, λόγω έλλειψης εκθεσιακών χώρων.

Πατήστε: 1. Εδώ για τα αρχαιολογικά ευρήματα που είναι στο κήπο του Μουσείου. 2. Και εδώ για τα αρχαιολογικά ευρήματα που είναι εντός-εκτός του Μουσείου.

Archaeological Museum of Astros

 

Just 4 km from the Paralio Astros , taking the road towards the Astros will find the Archeological Museum, located downtown, housed in  the School of Karitsiotis.
Inside the museum, there are many important artifacts, mostly from the
Villa of Herodes Atticus  (2nd century AD), which is located 8 km west of the ParalioAstros and is almost adjacent to the monastery of Loucou (Metamorfosi tou Sotiros, founded 1117 AD).
Also there are exhibits in the museum courtyard (ornate couches, capitals, etc.) and many other, very large, which unfortunately are stacked in the basement of the museum, due to lack of exhibition spaces.

Click: 1. Here the archaeological finds are in the museum garden, 2. And here  the archaeological finds that are inside-outside the museum.

Σπήλαιο στη Ζάβιτσα

Κατηγορία Αξιοθέατα | Αναρτήθηκε 10-04-2011 07:54:14 am | από nskarmoutsos

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ένα εντυπωσιακό σπήλαιο στη περιοχή μας και σε απόσταση αναπνοής από το τόπο μας, το σπηλαιοβάραθρο «Περιστεριώνας» στη Ζάβιτσα, με θαυμάσιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες.

                         

«Μέλη της Ε.Σ.Ε και του ΘΗΣΕΑ επισκέφθηκαν το Σάββατο 19/3/2011 το σπηλαιοβάραθρο "Περιστεριώνας" στο Όρος Ζάβιτσα του Νομού Αργολίδος - Αρκαδίας. Το βάραθρο έχει συνολικό βάθος 40 μέτρα και σχηματίζει μια ευρύχωρη αίθουσα με όμορφο διάκοσμο σε αρκετά σημεία. Στον Περιστεριώνα Ζάβιτσας υπάρχει και ένας μικρός αριθμός νυχτερίδων περίπου 40. Επίσης εξερευνήθηκε ένα κάθετο μικρό φυσικό πηγάδι βάθους 5 μέτρων στο χαμηλότερο σημείο της κεντρικής αίθουσας για τυχόν περαιτέρω συνέχειας του σπηλαίου. Το βάραθρο αυτό εξερευνήθηκα για πρώτη φορά το 1974 από ομάδα της Ε.Σ.Ε και Γάλλων σπηλαιολόγων».

 Πατήστε ΕΔΩ εδώ για να δείτε το φωτογραφικό υλικό.

Πηγή: spilaiologia.pblogs.gr

 

 

Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης

Κατηγορία Αξιοθέατα | Αναρτήθηκε 21-09-2011 12:06:57 am | από nskarmoutsos

Το μεγαλύτερο θέατρο της εποχής του χωρητικότητας 20.000 θέσεων επιβλητικό, μεγαλοπρεπές αλλά και ταλαιπωρημένο.

Το Αρχαίο Θέατρο  αποτελεί μεγάλη μαρτυρία της κραταιάς Αρκαδικής Ομοσπονδίας και της πανίσχυρης Μεγάλης Πόλεως, της νεώτερης πόλης της αρχαίας Αρκαδίας, που γνώρισε αίγλη και μεγαλείο, αλλά χάθηκε μέσα σε δύο αιώνες. Όπως μας πληροφορεί ο Παυσανίας, “Η δε επέκεινα του ποταμού μοίρα η κατά μεσημβρίαν παρείχετο ες μνήμην θέατρον μέγιστον των εν τη Ελλάδι” (Παυσ. VIII 32.1), το θέατρο ήταν το μεγαλύτερο και αρχαιότερο θέατρο της αρχαίας Ελλάδας. Κατασκευάστηκε από τον Αργείτη Πολύκλειτο λίγο μετά το 370 π.χ. Το κοίλο είχε διάμετρο 145 μ., ενώ η ορχήστρα του 30 μ. περίπου. Θεωρείται ότι το κοίλο περιελάμβανε δύο διαζώματα, με 20 σειρές εδωλίων στα δύο κατώτερα μέρη του και 17 στο ανώτερο μέρος.

To θέατρο είχε σχεδιαστεί τόσο μεγάλο για να εξυπηρετεί τις συγκεντρώσεις των αντιπροσώπων των συνοικισμένων στην Μεγαλόπολη 40 αρκαδικών πόλεων καθώς και όλων των Αρκάδων που ήθελαν να παρευρεθούν σ’ αυτές. Για τις θεατρικές παραστάσεις είχε κατασκευασθεί κινητή ξύλινη σκηνή πάνω σε τροχούς, η οποία συρόταν στη σκηνοθήκη, όπου και φυλασσόταν. Αργότερα έγινε το προσκήνιο με διαστάσεις 31x 7 μ. Την περίοδο της ακμής της Μεγάλης Πόλεως, όταν δηλαδή αυτή αποτέλεσε τον “ομφαλόν των Αρκάδων”, το θέατρο έφθασε στην πλήρη ανάπτυξή του. Ο Παυσανίας βεβαιώνει μάλιστα, ότι στο θέατρο και “αένα ός έστιν ύδατος πηγή”. Τότε κατασκευάστηκε και η λίθινη προεδρία.

Το 1890 αποκαλύφθηκαν από τις ανασκαφές του Βρετανικού Ινστιτούτου (1890 – 1891), η ορχήστρα, το προσκήνιο, μέρος της προεδρίας, οι χαμηλότερες λίθινες κερκίδες, τα επιβλητικά αναλήμματα των παρόδων και τα θεμέλια της σκηνοθήκης.

Το αρχαίο θέατρο χωρούσε 18.000-20.000 θεατές και φημιζόταν για την ακουστική του.

Πηγή: megalopolis.gr

Οκτώ τόποι στην Ελλάδα, απόλυτο μυστήριο

Κατηγορία Αξιοθέατα | Αναρτήθηκε 24-05-2013 05:11:55 pm | από ndaskolias

Το Ασκληπιείο Επιδαύρου ανάμεσα στους οχτώ τόπους στην Ελλάδα με… μεταφυσική ιστορία…

Υπάρχουν ορισμένοι τόποι στην Ελλάδα που καλύπτονται από ένα… πέπλο μυστηρίου. Τοποθεσίες με σημασία ιστορική, αρχαιολογική αλλά και μεταφυσική. Θρύλοι, περίεργες ιστορίες και μύθοι έχουν δημιουργηθεί γύρω από τις περιοχές αυτές, καθιστώντας τες αντικείμενο συζήτησης αλλά και πεδίο… έρευνας.

Οι οκτώ τόποι που παρουσιάζονται παρακάτω τραβούν το ενδιαφέρον επισκεπτών για λόγους άλλοτε δικαιολογημένους, άλλοτε αδικαιολόγητους και έχουν επιλεγεί, βάσει του ενδιαφέροντος που δημιουργούν:

 

Πυραμίδα Ταΰγετου (Λακωνία)

Μια από τις βουνοκορφές του Ταϋγέτου, υποστηρίζουν ότι από μακριά μοιάζει με λαξευμένη πυραμίδα. Για το λόγο αυτό πολλοί είναι αυτοί που συρρέουν στην περιοχή για να τη δουν από κοντά και να την εξερευνήσουν, ενώ, δεν είναι και λίγοι αυτοί που η περιοχή εκλύει μια ιδιαίτερη ενέργεια…

 

Ναός Αγίας Θεοδώρας (Αρκαδία)

Το κτίσμα είναι ιδιαίτερα μικρό, ωστόσο από μακριά φαντάζει τεράστιος. Αυτό οφείλεται στα 17 μεγάλα δένδρα που έχουν φυτρώσει στην σκεπή του. Το αξιοπερίεργο είναι ότι οι ρίζες του δεν φαίνονται πουθενά, κάτι το οποίο αποτελεί αίνιγμα για τους ειδικούς.

Η παράδοση θέλει εκεί να βρίσκεται η Αγία Θεοδώρα που μαρτύρησε άδικα και το σώμα της έγινε ναός, τα μαλλιά της δέντρα και το αίμα της ποτάμι.

 

Ασκληπιείο Επιδαύρου (Αργολίδα)

Κοντά στο θέατρο της Επιδαύρου, σύμφωνα με τη μυθολογία εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο θεραπευτήριο της Αρχαίας Ελλάδας, όπου ο Ασκληπιός θεράπευε τους πιστούς του.

Οι ιστορίες που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη περιοχή. Κάποιοι περιορίζονται στο να πουν ότι ο τόπος εκλύσει απλά θετική ενέργεια, ωστόσο, δεν λείπουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι έχουν δει στην περιοχή να κινούνται ιπτάμενα αντικείμενα αλλά και παράξενα πλάσματα…

 

Σπήλαιο Νταβέλη (Αττική)

Ιερό του Πανός και των Νυμφών κάποτε, ο πιο γνωστός μεταφυσικός τόπος της Ελλάδας που συνοδεύεται από πλήθος θρύλων και ένα ευρύ πέπλο μυστηρίου.

Περίεργα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, ιστορίες για φαντάσματα, Κούφια Γη, θεωρίες συνωμοσίας, αλλόκοτα πλάσματα, μυστικές υπόγειες βάσεις, υπόγειες στοές, ο θρύλος του Νταβέλη, θεάσεις ιπτάμενων και όχι μόνο αντικειμένων, ισχυρά γεωδαιτικά πεδία, οριακά φαινόμενα, είναι μερικά από αυτά που έχουν γραφτεί για το Σπήλαιο του Νταβέλη. Σημειώνεται, πάντως, ότι η είσοδος στην περιοχή τη νύχτα απαγορεύεται.

 

Αχερουσία

Σύμφωνα με τη μύθο στην Αχερουσία βρισκόταν η πύλη για τον Άδη. Ο Χάροντας μετέφερε τις ψυχές των νεκρών μέσω του ποταμού Αχέροντα, στο βασίλειο του κάτω κόσμου. Εκεί βρισκόταν και ένα πασίγνωστο νεκρομαντείο της αρχαιότητας. Όσοι επισκέπτονται την περιοχή αναφέρονται στην ιδιαίτερη ενέργεια που ελκύει ο τόπος…

 

Όλυμπος (Πιερία)

Το σπίτι των 12 Θεών αποτελεί ένα χώρο τον οποίο ακόμη και σήμερα συνοδεύουν πολλές παράξενες ιστορίες.

Έχουν αναφερθεί θεάσεις άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων και μυστηριωδών φώτων στις απότομες χαράδρες του, ενώ πολλά λέγονται και για την τοποθεσία Καλάγια.

Θεωρίες θέλουν τον Όλυμπο να συνδέεται με τη φιλολογία της Κούφιας Γης και τη συνομωσιολογία, καθώς υποθέτουν την ύπαρξη τεράστιων βάσεων στο εσωτερικό του…

 

Σαμοθράκη

Αποτελεί έναν από τους πλέον ισχυρούς ενεργειακούς τόπους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αποτελούσε την έδρα των περίφημων Καβείριων Μυστηρίων, ενώ ακόμη και σήμερα πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι στο ρέμα του φονιά υπάρχει ένα ισχυρό ενεργειακό πεδίο, το οποίο διαπιστώνει κανείς από τον αλλόκοτο τρόπο με τον οποίο εκφύονται οι κορμοί και τα κλαδιά των δέντρων.

 

Τσούτσουρος (Κρήτη)

Το σπήλαιο του Τσούτσουρου βρίσκεται σε μη προσβάσιμη περιοχή και η ακριβής του τοποθεσία παραμένει άγνωστη. Σύμφωνα με την ιστορία, ένας βοσκός που είχε χάσει την κατσίκα του, βρέθηκε στο εσωτερικό ενός σπηλαίου, όπου και είδε υπόγειες πυραμίδες, αυτοκινούμενα αγάλματα και ιπτάμενα οχήματα που αντιστοιχίστηκαν με την πτώση των Αρπυιών στο νησί, κατόπιν της καταδίωξης τους από τους γιους του Βορέα, Ζήτη και Κάλαϊ. Η συνέχεια της ιστορίας περιλαμβάνει συνωμοσίες και όλα τα χαρακτηριστικά μιας καλής ταινίας..

 

 

Linoi (wine press)

Κατηγορία Αξιοθέατα | Αναρτήθηκε 20-03-2013 06:03:32 pm | από nskarmoutsos

The place «Linoi» is located 1.3 kilometers from the Paralio Astros, the name comes from -Linos- (wine press). The wine press is permanently build or portable wooden tank, used for pressing grapes and extract their juice. The built wine press is square or rectangular, such as those that exist in Paralio Astros (3 in number). Great viticulture flourished in our area at the time of Frankish occupation who found a lucrative trade in wines and spread throughout the known world, the Franks presence in our place dates back to around 1250 AD .

The main crop in the area were the vines that burned Ibrahim in large part, mad by his failure to seize the Castle of Zafiropoulos.

The winemaking process began immediately after the harvest and had two stages: by pressing the grapes to Linos, and the main wine barrels.

The grapes destined for wine were transported with animals immediately after harvest in Linos, the place that they were the presses to become the grape must. There, they will spread out on tables and tubs to separate the fruit of good quality and the sour grape of spoiled fruit. From the first could be made good wine, and from the second wine of inferior quality. Those who stomped grapes called Linovates.

Click here to see the photos.

Paliochano (old inn)

Κατηγορία Αξιοθέατα | Αναρτήθηκε 09-03-2013 12:34:56 pm | από nskarmoutsos

Located 4 km northwest of Paralio Astros just below the junction of the roads (Argos-Leonidio) - (Paralio Astros-Argos) beside the beach is a stone building that has loopholes on all sides.

1. Version
According to the study «The Paliochano of Kynouria Istorikogeografika 2 (1987-1988), pages 145-150, by Panagiotis Faklaris -Professor of Archaeology at the Aristotle University-» new information emerges about the historical origin of Paliochano, which deepen and oral testimonies from locals who lived in early 1900. Below is the excerpt of the actual chronology of the buttresses of the building:

"... The form of the building-masonry arch-wooden frames allow us to date them to the Byzantine period. The addition of the «wings» can be determined exactly because in one bracket of the southeast wall is inscribed the date 1070, which according to the Ottoman way dating from Hegira, corresponding to the date from 1659 to 1660 AD. Although we have no written records of the destination of the building, we can come to some conclusions taking into account the architectural form, the location and the oral tradition. The Paliochano on the end of Thyreatis plain (today plain Paralio Astros-Agios Andreas), 10 m from the sea to the point where ends Argos-Thyreatis route along the Zavitsa and out on the plain. Located ie in a strategic point in relation to the road network in the region, and its use as an inn would be something natural, as the name indicates. It was that one place where you could park and rest travelers and their animals. Also the local tradition, as I heard from local resident, speaks for inn. Indeed he remembers being informer residues from a unknown structure, a few meters NE from the building, which are likely to belong to a small water tank. Not sure if there was at Paliochano guard to control the street. The battlements and its geographical position justifying the presence of the guard, at least for certain periods.
According to tradition, the Paliochano directly related to the supply of lime the opposite coast. Here the boats loaded lime destination islands, in Nafplio, in the castles, do not know... At Paliochano, in front of the building, there was a platform in the sea where the boats dock to load. The existence of the platform confirmed by the remains of wooden posts that supported the... »

Click here to see the drawing of Paliochano.

2. Version
Most likely it was that the inn and opened around 1800, this is based on:

1.      The distance measured from satellite images of 2003 and is 29 meters in conjunction with the study of the rate of aggradation Atsigganos beach is 28 meters to 100 years, considering an extreme statistical error of about 10% gives net result us 25.

2.      The position of Paliochano in the gate of  Kynourias and in the rough street (Anigraia called by Pausanias), strengthens the version as point of resting travelers and their beasts of burden.

3.      The only questions are: the architecture and style of the building.

Click here to see the Paliochano.

Circumnavigation of the Nisi of Paralio Astros

Κατηγορία Αξιοθέατα | Αναρτήθηκε 24-02-2013 12:08:11 am | από nskarmoutsos

The video you will see, below, shows the sea around the island (Nisi) of Paralio Astros from the harbor to the region of Atsigganos.
The sea tangle at the feet of the island, in a clinging as if there is no tomorrow.
The "works" of people alternating with the architecture of nature, compared catalytic, and finally awarded the prize unanimously, and without competition, to the artist eternal.
The "invisible" and important flora as
prickly pear cactus, caper, pine etc, gives another dimension to the rocky peninsula, especially in northern side.

Η προβληματική ανατομία μιας Μυκηναίας κυρίας

Κατηγορία Αξιοθέατα | Αναρτήθηκε 17-12-2012 05:11:11 pm | από ndaskolias

Τα καλύτερα μυστικά κρύβονται μπροστά στα μάτια μας…

Το εύρημα

Τμήμα τοιχογραφίας που εικονίζει το άνω μισό γυναικείας μορφής.
Γνωστή ως "Μυκηναία"
Διαστάσεις σωζόμενου τμήματος περίπου 50 x 70 εκ.
13ο αι. π.Χ.
Μυκήνες
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 

Η περίφημη Μυκηναία ήρθε στο φως το 1970 στις ανασκαφές του Γεωργίου Μυλωνά στη Νοτιοδυτική Οικία των Μυκηνών και χρονολογείται τον 13ο αιώνα π.Χ.

Εικονίζεται μια γυναικεία μορφή με την κεφαλή σε κατατομή προς τα αριστερά και τον άνω κορμό κατ' ενώπιον σε γαλάζιο βάθος. Η γυναίκα έχει πολύ μακριά μαλλιά, χτενισμένα σε περίτεχνη κόμμωση, με μακριούς βοστρύχους, φορά περιδέραια και βραχιόλια και με το δεξί της χέρι κρατά ένα περιδέραιο. Φορά κιτρινωπό ένδυμα με κόκκινες και λευκές ταινίες στο οποίο σημειώνονται οι θηλές του στήθους.

Μέχρι πρόσφατα πιστευόταν ότι η Μυκηναία απεικόνιζε μια καθιστή θεά που κάποια πιστή της πρόσφερε το περιδέραιο. Ωστόσο το 2009 η Bernice Jones δημοσίευσε μια σημαντική μελέτη της τοιχογραφίας σε συνάρτηση με άλλα κομμάτια που βρέθηκαν στην ίδια περιοχή και κατέληξε σε μια νέα πρόταση που εικονίζει την γυναίκα όρθια να κατευθύνεται προς τα αριστερά και να προσφέρει το περιδέραιο, ίσως σε μια καθιστή θεότητα.

 Η λεγόμενη "Μυκηναία" αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της ελληνικής αρχαιότητας. Αναπαράγεται αφειδώς σε τουριστικούς οδηγούς, αφίσες, κάρτες, στα σχολικά βιβλία μας. Ακόμη και σε εξώφυλλα βιβλίων, όπως το Helen of Troy της Bettany Hughes.

Την έχετε δει δεκάδες φορές, ασφαλώς πολλοί θα την έχετε θαυμάσει κι από κοντά στη μυκηναϊκή αίθουσα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα.

Την έχετε δει πολλές φορές, αλλά αναρωτιέμαι πόσοι έχετε παρατηρήσει την προβληματική ανατομία της;

Πόσοι έχετε παρατηρήσει ότι η περίφημη Μυκηναία έχει δύο δεξιά χέρια;

 

 

 

Βροχή από «πεφταστέρια» το Σαββατοκύριακο

Κατηγορία Αξιοθέατα | Αναρτήθηκε 10-08-2012 01:21:09 pm | από nskarmoutsos

Ένα ακόμα φαντασμαγορικό θέαμα θα προσφέρουν οι Περσείδες αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας ethnos.gr, οι Περσείδες, που εμφανίζονται κάθε Αύγουστο, θα φτάσουν στο αποκορύφωμά τους, με έως 100 «πεφταστέρια» ανά ώρα, το βράδυ του Σαββάτου και της Κυριακής.

Οι Περσείδες ονομάστηκαν έτσι επειδή φαινομενικά προέρχονται από μία περιοχή ανάμεσα στον αστερισμό του Περσέα και της Κασσιόπειας, ωστόσο στην πραγματικότητα προκαλούνται από τα σωματίδια σκόνης που αφήνει πίσω της η τεράστια ουρά του κομήτη 109Ρ/Σουίφτ-Τατλ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τα «πεφταστέρια» είναι μικροί διαστημικοί βράχοι που εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα και αφήνουν φωτεινά ίχνη καθώς διαλύονται από την τριβή και την υπερθέρμανση.

Μπλε πανσέληνος

Ένα σπάνιο φαινόμενο, μια «μπλε» πανσέληνο θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στις 31 Αυγούστου.

Η μπλε πανσέληνος θα είναι η δεύτερη μέσα στον ίδιο μήνα, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Η πρώτη πανσέληνος ήταν στις 2 Αυγούστου.

Η δεύτερη πανσέληνος τον ίδιο ονομάστηκε έτσι μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα στην Ινδονησία το 1883, που έστειλε χώμα και στάχτη στα ανώτατα στρώματα τις ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα το φεγγάρι να φαίνεται μπλε.

Το μπλε φεγγάρι ήταν πρωτοφανές θέαμα και η φράση χρησιμοποιείται πλέον για να περιγράψει κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Προηγούμενες αναρτήσεις