Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

2011, το «Τείχος των Αιγινητών» στο Παράλιο Άστρος – 2011, the «Wall of Aeginitans» at Paralio Astros

Κατηγορία Μέ το μάτι του σήμερα | Αναρτήθηκε 20-11-2011 12:10:39 am | από nskarmoutsos

2011, το «Τείχος των Αιγινητών» στο Παράλιο Άστρος

Σχεδόν, 2500 χρόνια στέκεται «όρθιο» «το τείχος», που κατασκεύασαν οι Αιγινήτες το 424 πχ, υπερασπιζόμενο τους εισβολείς που επιβουλεύονταν τον τόπο μας, σήμερα διηγείται τι «είδε» στον επισκέπτη που στέκεται να αφουγκραστεί.

2011, the «Wall of Aeginitans» at Paralio Astros

 Almost 2500 years standing «upright» «the Wall» built by Aeginitans in 424 B.C. defending the attackers who plot against our place, today recounts that «saw» the visitor who stands to hear.